Schoonselhof Antwerpen 22 - 12 - 1909 / 1 - 11 - 1980 Frans Detiège Het  grafmonument voor Frans Detiège bevindt zich op het ereperk N  van de stad Antwerpen.