Schoonselhof Rector Etienne Dhanis was de stichter van het UFSIA, de Universitaire Faculteit Sint-Ignatius te Antwerpen. Tevens was hij één der bezielers achter de verdere uitbouw van het UIA, de Universitaire Instelling Antwerpen. Gent 9 - 3 - 1905 / Antwerpen 23 - 5 - 1977 Etienne Dhanis Het grafmonument voor Etienne Dhanis bevindt zich op het ereperk N van de stad Antwerpen.