Schoonselhof Jozef Dierckx was garnierder. Antwerpen 10 - 5 - 1848 / 12 - 12 - 1922 Jozef Dierckx Het grafmonument voor Jozef Dierckx bevindt zich op perk Z 1, rij 04.