Schoonselhof Cyrille Dieryck was klerk. Voormezele 2 - 4 - 1862 / Antwerpen 23 - 11 - 1941 Cyrille Dieryck Het grafmonument van Cyrille Dieryck bevindt zich op perk Z1, West.