Schoonselhof Leon Dieryck was tekenaar. 15 - 9 - 1891 / 6 - 4 - 1913 Leon Dieryck Het grafmonument voor Leon Dieryck bevindt zich op perk Z1, West.