Schoonselhof Koenraad Dilis was toneelspeler. Antwerpen 15 - 2 - 1888 / 26 - 6 - 1909 Koenrraad Dilis Het grafmonument voor Koenraad Dilis bevindt zich op perk U, rij G1.