Schoonselhof Antwerpen 31 - 5 - 1909 / 9 - 10 - 1999 Frans Dille Het grafmonument voor Frans Dille bevindt zich op perk R, rij 6.