Schoonselhof Joanna Dirckx was witnaaister. Antwerpen 30 - 6 - 1881 / Antwerpen 4 - 8 - 1935 Joanna Dirckx Het grafmonument voor Joanna Dirckx bevindt zich op perk Y, rij 02.