Schoonselhof Jean Dirickx was griffier bij het vredegerecht en bestuurder van Openbare Verkopen. Antwerpen 28 - 1 - 1844 / Antwerpen 9 - 6 - 1892 Jean Dirickx Het grafmonument voor Jean Dirickx bevindt zich op perk Z 1, rij 15.