Schoonselhof Diest 24 - 11 - 1909 / Antwerpen 22 - 3 - 1992 Victor Dolphyn Het  grafmonument voor Victor Dolphyn bevindt zich op perk R, rij 6.