Schoonselhof Louis Dousselaere was begiftiger van het bureau van weldadigheid. Dousselaere liet een fortuin na aan het bureel voor Weldadigheid maar voorzag in 1905 wel 20.000 frank voor de oprichting van een graf en het onderhoud daarvan. Brugge 22 - 4 - 1865 / Antwerpen 17 - 8 - 1905 Louis Dousselaere Het  grafmonument voor Louis Dousselaere   bevindt zich op perk U, rij G1.  Het werd overgebracht van de in 1936 gesloten Kielbegraafplaats. De beeldhouwer van het grafmonument is Arthur Pierre, architect was Ferdinand Dermond.