Schoonselhof Joanna Driessens was winkelierster. Antwerpen 10 - 6 - 1847 / 8 - 3 - 1913 Joanna Driessens Het grafmonument voor Joanna Driessens bevindt zich op perk Y, rij 21.