Schoonselhof 11 - 1 - 1861 / 8 - 3 - 1940 Aimé Dupont Het grafmonument voor de familie Dupont-Fourdrignier bevindt zich op perk Z1, rij 8. In 1997 werd de sarcofaag, omwille van de slechte toestand waarin hij verkeerde, vervangen door een eenvoudige steen.