Schoonselhof Antwerpen 11 - 10 - 1893 / Wilrijk 7 - 2 - 1977 Emmanuel Durlet Het  grafmonument voor Emmanuel Durlet bevindt zich op perk R, rij 4. Op het acrostichon van Marc Decorte een adagio. Het acrostichon geeft de naam "Emmanuel Durlet" weer wanneer men de eerste letter van elke zin leest.