Schoonselhof Desiré André Durt was koopman. Antwerpen 23 - 4 - 1868 / Antwerpen 6 - 8 - 1903 Desiré André Durt Het grafmonument voor  Desiré André Durt bevindt zich  op perk Z, Zuid