Schoonselhof Lier 7 - 10 - 1920 / Deurne 29 - 1 - 1998 Bruno Dyckmans Het  grafmonument voor Bruno Dyckmans bevindt zich op perk R, rij 6.  Op het monument leest men:  "Kleur was zijn leven, en het leven werd kleur".