Schoonselhof Wilhelm Eiffe was zoals zijn broer Ernest actief bij de nv Eiffe. 5 - 4 - 1864 / 18 - 3 - 1898 Wilhelm Eiffe Het grafmonument voor Wilhelm Eiffe bevindt zich op perk Z 1, Zuid.