Schoonselhof Antwerpen 8 - 3 - 1919 / 25 - 1 - 1998 Lode Eyckermans Het grafmonument voor  Lode Eyckermans bevindt zich op perk R, rij 6. Een beeld van hemzelf uit 1994 siert zijn grafmonument.