Schoonselhof Oorderen 15 - 2 - 1819 / Lillo 9 - 10 - 1924 Eyer - Gorsen (moederke Eyer) Bij de sluiting van het kerkhof van Lillo in 1960 werd het grafmonument van moederke Eyer  op stadskosten overgebracht naar de begraafplaats Schoonselhof. Moederke Eyer  rust nu op perk T, rij D. Gedenksteen moederke Eyer Bevindt zich in het Poldermuseum van Lillo

Maria Theresia Eyer-Gorsen, moederke Eyer, was de echtgenote van douanier Adriaan Eyer. Zij kregen 7 kinderen. Toen zij 100 jaar werd kwam de koning op bezoek en was er een stoet ter hare ere. Op 17 februari 1924, haar 105e verjaardag, werden grootse feesten georganiseerd. Prins Leopold is haar toen zelf komen bezoeken. Moederke Eyer ontving uit zijn handen het ereteken van Leopold II.

Bij die gelegenheid werden er postkaarten met een foto van haar verspreid. De naam Eijer werd daarop wel foutief geschreven. Wanneer zij overleed was zij met haar 105 jaar en zeven maanden de oudst begravene op het kerkhof van Lillo.

Voor de kerk van Lillo-Kruisweg stond een standbeeld, een ontwerp van beeldhouwer Rik Sauter. Het staat nu voor de kerk van Lillo-Fort. Nog steeds noemen de mensen dit "het standbeeld van moederke Eyer" maar dit is onjuist. Het betreft het beeld van een treurende moeder die wacht op haar verloren zoon. Voor het beeld stond de schoonmoeder van beeldhouwer Rik Sauter model: Anna Isabella Jacobs - Wijns in de streek bekend als Lou van 't Licht.


Met dank aan de Antwerpse stadsgidsen

voor de informatie.