Schoonselhof Albert Falk was zeekapitein. Antwerpen 2 - 4 - 1844 / 14 - 5 - 1928 Albert Falk Het grafmonument voor Albert Falk bevindt zich op perk Y, rij 27.