Schoonselhof Antwerpen 14 - 8 - 1858 / 22 - 3 - 1938 Edgard Farasyn Het grafmonument voor Edgard Farasyn bevindt zich op perk Z1, rij 22.  Het medaillon voor zijn vader  Petrus Farasyn is een ontwerp  van diens schoonzoon Frans Joris.