Schoonselhof Petrus Farasyn was kunstschilder. Eernegem 29 - 9 - 1822 / 30 - 8 - 1899 Petrus Farasyn Het grafmonument voor Petrus Farasyn bevindt zich op perk Z1, rij 22. Het medaillon is een ontwerp van zijn schoonzoon Frans Joris.