Schoonselhof Borgerhout 30 - 1 - 1911 / 22 - 10 - 1933 Berten Fermont Het grafmonument voor Berten Fermont bevindt zich op perk Z, Zuid. Een werk van beeldhouwer Albert Poels  werd op 23 oktober 1934 opgericht.