Schoonselhof Antwerpen 17 - 5 - 1872 / Oostende 23 - 3 - 1932 Frans Franck Het grafmonument voor Frans Franck bevindt zich op perk H.  De bronzen engelenfiguur op het graf  van zijn echtgenote is een creatie  van Oscar Jespers.