Schoonselhof Jules Franck was advocaat. Lode Craeybeckx, later burgemeester van Antwerpen, liep bij hem stage. Trad op als promotor van de Vlaamse Beweging in de Balie. Antwerpen 25 - 5 - 1883 / Breda 28 - 6 - 1956 Jules Franck Het graf voor Jules Franck bevindt zich op perk 09, West.