Schoonselhof Antwerpen 28 - 11 - 1868 / Wijnegem 31 - 12 - 1937 Louis Franck Het  grafmonument voor Louis Franck bevindt zich op het ereperk N  van de stad Antwerpen.