Schoonselhof Antwerpen 28 – 6 - 1878 / 29 – 1 - 1938 Jean Baptist Ganses Het grafmonument voor Jean Baptist Ganses bevindt zich op perk Z 1, rij 01

Jean Baptist Ganses was loods.