Schoonselhof Antwerpen 29 – 8 – 1928 / Aartselaar 20 – 2 - 2016 Wim Geldolf Wim Geldolf werd gecremeerd  en zijn as werd uitgestrooid  op de nieuwe strooiweide

Wim Geldolf was schepen in Antwerpen, volksvertegenwoordiger en senator.