Schoonselhof Gaspard Genachte was staatsbeambte. Oostende 15 - 6 - 1842 / Antwerpen 1 - 3 - 1918 Gaspard Genachte Het grafmonument voor  Gaspard Genachte bevindt zich  op perk Y, rij 02, graf 38.