Schoonselhof Alfons Geysen was bureeloverste bij de dienst bevolking van de stad Antwerpen. Antwerpen 16 - 6 - 1860 / Antwerpen 9 – 11 - 1941 Alfons Geysen Het grafmonument voor Alfons Geysen bevond zich op perk L, rij 13  maar het graf werd geruimd.