Schoonselhof Anderlecht 29 - 1 - 1873 / Antwerpen 25 - 5 - 1949 Octave Gils Het grafmonument voor Octave Gils bevond zich op perk U, rij G, graf 34 maar werd geruimd.

Octave Gils was officier.