Schoonselhof Louis Giltay was doctor in de natuurwetenschappen en professor aan de Université Libre de Bruxelles. Hij was tevens conservator van het Koninklijk Museum voor Natuurwetenschappen. Antwerpen 29 - 6 - 1903 / Elsene 25 – 7 - 1937 Louis Giltay Het grafmonument voor Louis Giltay bevond zich op perk 06  maar het graf werd geruimd.