Schoonselhof Jacques Goegebeur was zeilmaker bij de Unie van Redding en Sleepdiensten. Antwerpen 22 - 7 - 1904 / Antwerpen 4 – 8 - 1971 Jacques Goegebeur Het grafmonument voor  Jacques Goegebeur bevond zich  op perk 13A, rij 13  maar het graf werd geruimd.