Schoonselhof Jos Goemans was wisselagent. Antwerpen 6 - 12 - 1891 / Antwerpen 18 – 9 - 1951 Jos Goemans Het grafmonument voor Jos Goemans bevond zich op perk X, rij 09  maar het graf werd geruimd.