Schoonselhof Pierre Gorlé was meester kleermaker. Antwerpen 7 - 12 - 1869 / Antwerpen 4 – 2 - 1954 Pierre Gorlé Het grafmonument voor Pierre Gorlé bevond zich op perk Z, rij 24  maar het graf werd geruimd.