Schoonselhof Antwerpen 31 – 1 - 1884 / 8 - 2 - 1937 Eugene Govaerts Het grafmonument voor Eugene Govaerts bevindt zich op perk W 2, Noord, graf 01

Eugene Govaerts was darmenkoopman.