Schoonselhof Antwerpen 26 - 4 - 1910 / 8 - 2 - 1974 Sarkies Gregory Het grafmonument voor Sarkies Gregory bevindt zich op perk V, rij C.

Sarkies Gregory was diamantair en was van Armeense afkomst.


Met dank aan Paul Lucas

voor de informatie.