Schoonselhof 20 – 6 - 1876 / 24 – 7 - 1970 Hatchich Hamandjian Het grafmonument  voor Hatchich Hamandjian bevindt zich op perk Y, rij 09, graf 63.

Hatchich Hamandjian was diamantair.