Schoonselhof Antwerpen 7 - 9 - 1869 / 18 - 4 - 1938 Victor Hebbelinck Het grafmonument voor Victor Hebbelinck bevindt zich op perk V, Oost, graf 14.

Victor Hebbelinck was nijveraar.