Schoonselhof 21 – 9 - 1895 / 20 - 8 - 1944 Emile Hendrickx Het grafmonument voor Emile Hendrickx bevindt zich op perk E, rij 01, graf 01.

Emile Hendrickx was adjunct-commissaris. Hij overleed in de Kriegswehrmachtsgefängenis.