Schoonselhof Antwerpen 27 – 6 – 1948 / Wilrijk 30 – 4 – 2020 Reginald Hendrickx Het grafmonument voor  Reginald Hendrickx bevindt zich  op perk W 2, rij 01, graf 01.

Reginald Hendrickx was voorzitter van Lions Antwerpen – Mercator en voorzitter van Horeca Vlaanderen.