Schoonselhof Antwerpen 28 – 6 - 1898 / Antwerpen 24 - 10 - 1929 Joseph Hoeck Het grafmonument voor Joseph Hoeck bevindt zich op perk W, Noord, graf 17.

Joseph Hoeck was klerk.