Schoonselhof Leuven 21 – 11 - 1849 / 27 - 9 - 1907 Charles Huveneers Het grafmonument voor Charles Huveneers bevindt zich op perk Y, rij 29, graf 15.

Charles Huveneers was klerk.