Schoonselhof Antwerpen 13 - 6 - 1894 / Antwerpen 2 - 7 - 1967 Martha Jansen Het grafmonument voor Martha Jansen bevindt zich op perk 09, Noord, graf 30.

Martha Jansen was rentenierster.