Schoonselhof Antwerpen 10 - 9 - 1885 / Antwerpen 30 - 4 - 1945 Achilles Janssens Het grafmonument voor Achilles Janssens bevindt zich op perk Y, rij 01, graf 11.

Achilles Janssens was bureelbediende.