Schoonselhof Antwerpen 24 – 8 - 1897 / Hoboken 3 - 10 - 1969 Walter Jonckheer Het grafmonument voor Walter Jonckheer bevindt zich op perk W2, rij 03, graf 10.

Walter Jonckheer was steenkapper.