Schoonselhof Borgerhout 15 - 4 - 1883 / Antwerpen 14 - 3 - 1956 Emile Gastemans Het grafmonument voor Emile Gastemans bevond zich op perk G  maar werd intussen geruimd.