Schoonselhof Brussel 22 - 8 - 1894 / Antwerpen 15 - 3 - 1977 Jos Gevers Het grafmonument voor Jos Gevers & Jet Naessens bevindt zich op perk Y, rij 38.