Schoonselhof Florimond Gilleir was leraar aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium. Antwerpen 2 - 9 - 1879 / Wilrijk 18 - 7 - 1963 Florimond Gilleir Het grafmonument voor Florimond Gilleir bevond zich op perk G, vak 2  maar werd intussen reeds geruimd.