Schoonselhof Antoon Gillis was klerk. Antwerpen 27 - 7 - 1825 / 6 - 1 - 1905 Antoon Gillis Het grafmonument voor Antoon Gillis bevindt zich op perk Z 1, rij 13.